Föräldragrupper

Innehåll i ABC

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar vi bråk och protester? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

 

ABC vänder sig till alla föräldrar och finns i tre versioner anpassat efter åldern på ditt barn:  

 • ABC 0-2 år 
 • ABC 3-12 år
 • ABC tonår (13-18 år)

 

ABC 0-2 år 

ABC 0-2 år vänder sig till alla föräldrar som har barn mellan 0-2 år. I ABC 0-2 år får du som förälder träffa andra föräldrar och ta del av forskning om föräldraskap. Föräldraträffarna handlar om familjeliv och hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder. ABC 0-2 år består av fyra träffar och har mellan 5-10 deltagare per grupp. Varje träff är en timme och avslutas med tid för fika och umgänge. Mellan träffarna har du tillfälle att pröva och öva hemma. Föräldraträffarna leds av utbildade gruppledare. Små barn är välkomna att följa med på träffarna. 

Innehåll

Träff 1 – Viktiga vuxna 

 • Hur kan vi vuxna vara goda förebilder för vårt barn och skapa bra stunder tillsammans?

Träff 2 – Vara tillsammans

 • Hur kan vi stödja barnet i sin utveckling och hur kan vi göra för att uppmärksamma och sätta ord på små barns känslor?

Träff 3 – Utmanande situationer 

 • Hur kan vi förebygga och hantera utmanande situationer? Hur gör vi på bästa sätt när vi måste bestämma?

Träff 4 – Lugnt föräldraskap 

 • Hur kan vi förebygga stress i vardagen och i föräldraskapet? Vad kan vi göra för att hantera frustration i föräldraskapet?

 

ABC 3-12 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. ABC 3-12 år består av fyra träffar, á 2,5 timme som leds av två utbildade gruppledare. Varje grupp har 10-14 deltagare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna över vi på innehållet hemma med våra barn.

Innehåll: 

Träff 1 – Visa kärlek

 • Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.


Träff 2 – Vara med 

 • Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.


Träff 3 – Visa vägen 

 • Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
 • Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.


Träff 4 – Välja strider 

 • Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
 • Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

 

ABC tonår (13-18 år)

Att vara förälder till en tonåring kan vara både spännande och utmanande. Innehållet i ABC Tonår utgår från kunskap om föräldraskap, aktuell forskning och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Syftet med ABC Tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och träffarna är 2,5 timme. Varje grupp har 10–15 deltagare.

Innehåll:  

Träff 1 – Vara tillsammans

 • Att vara tonårsförälder
 • Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring

Träff 2 – Bra samtal

 • Lyssna och bekräfta din tonåring
 • Kommunicera på ett lugnt sätt

Träff 3 – Välja en lugn väg

 • Må bra som förälder och minska stress
 • Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt

Träff 4 – Hantera problem        

 • Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer

 

Bakgrund

Barn har rätt till liv och utveckling samt att säga sin mening och få den respekterad. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut. Detta går att utläsa ur FN:s barnkonvention, som antogs 1989 och beskriver barns rättigheter. Denna är en utgångspunkt för föräldraträffarna ABC – Alla Barn i Centrum.


Folkhälsoinstitutet numera Folkhälsomyndigehten fick 2010 ett uppdrag av regeringen att understödja föräldraskapsstöd som riktar sig till alla föräldrar. ABC (3-12 år) påbörjades som ett utvecklingsprojekt inom denna satsning. Namnet valdes för att betona att det handlar om alla barn och för att tydliggöra barnets perspektiv. Under föräldraträffarna ingår till exempel att reflektera kring hur barnet kan ha upplevt olika situationer, att visa kärlek till sitt barn utifrån barnets behov och att bekräfta barnets känslor. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. Syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar. I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för ett enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest. ABC-materialet är också utformat med hänsyn till intervjuer och enkäter om föräldrars önskemål. Föräldrar uppgav i dessa framförallt att de ville utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Många föräldrar vill också ha hjälp med att sålla bland all den information om föräldraskap som finns tillgänglig idag.

 

ABC 0-2 år har utvecklats av PLUS föräldraskapsstöd, Socialförvaltningen i Stockholms stad i ett nära sammarbete med gruppledare och föräldrar inom Stockholms stad. 

Utvecklingen av ABC 3-12 år har skett i ett samarbete mellan PLUS föräldraskappstöd, Socialförvaltningen i Stockholms Stad, Karolinska Institutet, STAD, Spånga-Tensta stadsdel och Södertälje kommun. ABC finns i dag i samtliga stadsdelar i Stockholm stad samt i många av landets kommuner.

ABC tonår har utvecklats av PLUS föräldraskapsstöd, Socialförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Skarpnäck, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.