Föräldragrupper

Anmälan till föräldragrupp

Föräldrar boende i Stockholms stad anmäler sig här:

https://etjanst.stockholm.se/foraldraskapsstod/ 

Föräldrar boende utanför Stockholms stad anmäler sig direkt till socialtjänsten i den egna kommunen. Karolinska Insitutet ansvarar för förvaltning av ABC utanför Stockholms stad och de har en lista med kontaktpersoner för övriga kommuner i landet:

https://www.ipsykologi.se/projekt/komet-abc/information-till-foeraeldrar