Föräldragrupper

Anmälan till föräldragrupp

Föräldrar boende i Stockholms kommun anmäler sig här;  

https://etjanster.stockholm.se/Foraldraskapsstod/abc

 

Föräldrar boende utanför Stockholms kommun anmäler sig direkt till kontaktpersonen för ABC i sin kommun. Kontaktuppgifterna till de representerade kommunerna finns här;  

http://www.allabarnicentrum.se/kontakta-oss/