Föräldragrupper

Antal intresseanmälningar till ABC föräldraträffar

Från 1 januari 2012 till 29 februari 2016 har 4314 föräldrar deltagit i ABC föräldraträffar inom Stockholms Stad.