Föräldragrupper

Antal intresseanmälningar till ABC föräldraträffar

Från 1 januari 2012 till 26 oktober 2017 har 7171 föräldrar deltagit i ABC föräldraträffar inom Stockholms Stad.