Föräldragrupper

Forskning

 

Pågående forskning 

Just nu pågår forskning av ABC på Karolinska institutet. I studien utvärderas hur programmens kvalitet och effekter påverkas när gruppledare får olika slags utbildning. 

Läs mer här: https://www.ipsykologi.se/forskning/forskning-om-abc

 

2022

“Will it Work as Well on Zoom?” A Natural Experiment During the Covid-19 Pandemic of Delivering Parenting Groups Via Video Conferencing or in Person av Livia van Leuven,  Maria Lalouni och Martin Forster.

Studien har undersökt om det finns några skillnader mellan föräldragrupper som ges på plats i verksamheter och föräldragrupper som ges digital via internet. Resultatet visar att det inte fanns några skillnader mellan jämförelsegrupperna i studien och att ABC 3-12 år verkar kunna ges även digitalt. Resultaten är dock preliminära då studien innehåller vissa begränsningar.

Lär mer om studien här: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35965634/

 

2016

Evaluation of a Swedish universal health-promoting parenting program Effectiveness, cost-effectiveness and predictors av Malin Ulfsdotter. 

Läs doktorsavhandlingen här: https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/45320/Thesis_Malin_Ulfsdotter.pdf?sequence=1&isAllowed=y


2015

A cost-effectiveness analysis of the Swedish universal parenting program All Children in Focus av Malin Ulfsdotter, Lene Lindberg och Anna Månsdotter.

Läs artikeln här: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0145201


ABC for parents: pilot study of a universal 4-Session program shows increased parenting skills, self-efficacy and child well-being av Pia Enebrink, Maja Danneman, Valeria Benvestito Mattsson, Malin Ulfsdotter, Camilla Jalling och Lene Lindberg.

Pilotstudien för ABC.

Läs artikelsammanfattningen här: http://link.springer.com/article/10.1007/s10826-014-9992-6


2014

Effectiveness of a universal health-promoting parenting program: a randomized waitlist-controlled trial of All Children in Focus av Malin Ulfsdotter, Pia Enebrink och Lene Lindberg

I den aktuella studien inkluderades 621 föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år från 11 kommuner och stadsdelar i Stockholms län. Studien är en randomiserad kontrollerad studie (RCT) där föräldrar som har gått ABC jämförs med föräldrar som har stått på en väntelista. Resultaten från studien visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa. Likväl som att resultaten visar att föräldrar kan gynnas olika beroende på olika faktorer (moderatorer). Faktorer som kan gynna föräldrar mer är att som förälder initialt ha lägre psykisk hälsa, högskoleutbildning, fler barn i familjen samt äldre barn.

Läs artikeln här: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1083


2013

The effects and costs of the universal parent group program - All Children in Focus: a study protocol for a randomized wait-list controlled trial av Lene Lindberg, Malin Ulfsdotter, Camilla Jalling, Eva Skärstrand, Maria Lalouni, Kajsa Lönn Rhodin et al.

Artikeln presenterar studieprotokollet för ABC.

Läs artikeln här: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3729493/

 

Slutrapport föräldrastöd 2011-2013, Alla barn i centrum - ABC, Upplands Väsby

http://www.allabarnicentrum.se/uploads/files/slutrapport_foraldrastod_2011-2013._alla_barn_i_centrum_-_abc.pdf


 

Kontaktuppgifter till forskare som är ansvariga för utvärderingen av ABC:

Lene Lindberg, Leg Psykolog/Docent
lene.lindberg@ki.se

Pia Enebrink, Leg Psykolog/Med Dr
pia.enebrink@ki.se