Föräldragrupper

Välkommen till ABC!

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Innehåll i ABC-träffarna

 


Antal intresseanmälningar till ABC föräldraträffar

Antal intresseanmälningar till ABC föräldraträffar uppdelat per stadsdel från 2012-01-01 till 2016-02-29.


Läs mer

Bakgrund

Regeringen har via Folkhälsoinstitutet tagit initiativ till att utveckla föräldrastöd som riktar sig till alla föräldrar. ABC – Alla Barn i Centrum är ett utvecklingsprojekt inom ramen för detta arbete.
Läs mer

Nyheter

Avtalet med KI

2016-05-27 Ny forskning om ABC från Karolinska Institutet finns nu att läsa under fliken ”Forskning”.
Läs mer

Se en film om ABC